PIZZA TOPPING WEIGHT PRICE
Parm ham 50 g 70 Kč
Ham 50 ks 50 Kč
Italian spicy sausage 50 g 60 Kč
Bacon 50 g 50 Kč
Tuna fish 20 g 50 Kč
Mozzarella 50 g 50 Kč
Cheese mix 50 g 50 Kč
Parmazán 20 g 50 Kč
Grilled paprica 40 g 40 Kč
Artyčoky 40 g 40 Kč
Pineaple 50 g 40 Kč
Champions 50 g 20 Kč
Spinach 50 g 20 Kč
Corn 50 g 20 Kč
Olives 50 g 30 Kč
Big olives 10 ks 40 Kč
Onion 50 g 20 Kč
Tomato basis 100 g 30 Kč
Fresh tomato 50 g 30 Kč
Cherry tomato 50 g 30 Kč
Dry tomato 20 g 30 Kč
Wild rocket x 20 Kč
Pesto x 20 Kč
Egg 1 ks 10 Kč